Günümüzün artan rekabet koşullarında firmaların rekabet güçlerini arttırmaları ve kendilerini
geleceğe hazırlamaları zorunlu hale gelmektedir.


 

 

                                                         NEDEN YENİDEN YAPILANMA?
 

 
 

Günümüzde giderek yoğunlaşan rekabet koşulları, kontrollü ya da kontrol dışı büyümeler ve
şirket sayılarının artması kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış işletmelerde zamanla
karmaşaya ve rekabet gücü kaybına yol açmaktadır.