* İSTANBUL SANAYİ ODASI / EKONOMİDE GÜNDEM

İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ / HAZİRAN 2012 SAYI:555