ARAŞTIRMA & RAPOR

Pazarlama Araştırmaları
Firmalarda ürün, fiyat, reklam, satış-geliştirme, imaj, marka, memnuniyet, halkla ilişkiler, dağıtım, dağıtım kanalları, lojistik gibi pazarlama karmasına yönelik unsurların araştırılması.

Pazar Araştırmaları
Firmaların faaliyet gösterdiği pazarda tüketici eğilimlerinin ve ürün/hizmetlere yönelik talebin saptanması, beklenti ve algılamaların ölçümlenmesi.


Ülkelere Özgü Pazar Araştırması/Ülke Araştırması
Faaliyet gösterilen sektörlerle bağlantılı olarak dış pazara açılmayı düşünen firmalara yönelik olarak faaliyet gösterilen sektörlerin, hedef pazarların (ülke, bölge) araştırılması.

Rekabet Gücü Analizi
Firmaların rekabet yapılarının belirlenerek, ortaya çıkan sonuca göre konumlandırılmaları.

Mevcut Durum Analizi "SWOT"
Firmaların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması, pazarda karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, stratejilerin geliştirilmesi.


Bölgesel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi
Küresel çerçevede kalkınma stratejilerinin bölgesel boyuta indirilerek strateji ve politika önerilerinin geliştirilmesi.

Fizibilite
Firmaların gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerin etkinliğinin ekonomik, teknik, hukuki, finansal ve kuruluş yeri gibi faktörler açısından incelenmesi ve raporlanması.


Ekonomik ve Sosyal Konulara İlişkin Raporlama
Türkiye ve Dünya gündeminde olan ekonomik ve sosyal konuların incelenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve raporlanması.ALMANAK
Spesifik konularda (genel, işletmecilik, ekonomi, politik, yasal, spor, çocuk, insan, sinema-televizyon, kültür, hobi vb.) tam, doğru, güvenilir ve güncel bilgilere ulaşılabilmesi amacıyla temel başvuru yapıtlarının oluşturulması.