RGA YÖNETİM DANIŞMANLIK

RGA danışmanlık olarak sunduğumuz hizmetlerde; kalite, dürüstlük, koşulsuz müşteri mutluluğu ve iş ahlakı normlarına uyum temel ilkerimizdir. Amacımız danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rekabet edebilecekleri kurumsal yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.
 

            

 

 

devamı...
(tüm yazılar)

Makaleler

İŞ AHLAKI (1.BÖLÜM)
Günümüzde yaşanan bilgi devrimi, küreselleşme eğilimleri, endüstriyel gelişmeler sağlıklı şirketlerin oluşması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu nedenle dikkatler sosyal sorumluluk ve iş ahlakı üzerinde yoğunlaşmıştır. devamı...

İŞ AHLAKI ( 2. BÖLÜM)
İş ahlakı kuralları çalışanlara işletmenin amaçlarını tanımlamaya yönelik resmileştirilmiş kurallar bütünüdür. Genellikle işletme ilkelerini ya da işletme politikalarını tanımlayan bildiriler niteliği taşımaktadır. devamı...

E-MARKETİNG
“E-Marketing” ya da “internet” üzerinden pazarlama; internetin kar amacıyla kullanılmasına yönelik pazarlama faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesidir. devamı...